Trang chủ / Qui định thuê đồ

Qui định thuê đồ

♦️ Giữ gìn đồ cho thuê cẩn thận , ko đc làm hỏng , rách .

♦️ Nếu vi phạm sẽ phải đền bù 80% giá trị sản phẩm và không được cầm đồ

♦️ Cọc 500k + Cmt ( đối với đồ có giá trị dưới 1tr ) Cọc 800k + Cmt ( đối với đồ > 1tr )

♦️ Thuê quá ngày + 50k ♦️ Đối với tóc giả : mỗi bộ tóc được gửi kèm sẽ có tóc + lưới bảo vệ tóc + túi zip ( làm mất 1 món đền 50k ) . Tóc nếu bị hư hại nặng đền 100% giá trị tóc

♦️ Album sản phẩm cho thuê : CLICK ME